Přihlášení uživatele

Produkty


 

Nafta motorová

Motorová nafta pro mírné klima tř. B, D, F

Motorové nafty jsou směsi ropných kapalných uhlovodíků, vroucích převážně v rozmezí 150 až 360 °C. Používají se jako paliva pro vznětové motory, případně pro některé typy plynových turbín. Mohou obsahovat přísady ke zlepšení užitných vlastností. Jsou definovány normou ČSN EN 590.

 

Norma ČSN EN 590:

UkazatelJednotkaMotorová nafta
třída Btřída Dtřída Ftřída 2
Hustota při 15°Ckg/m3820,0 – 845,0820,0 – 845,0820,0 – 845,0800,0 – 840,0
Cetanové číslo  min. 51,0min. 51,0min. 51,0min. 48,0
Obsah síry mg/kgmax. 10,0max. 10,0max. 10,0max. 10,0
Viskosita při 40°Cmm2/s2,00 – 4,502,00 – 4,502,00 – 4,501,50 – 4,00
Bod vzplanutí°Cnad 55nad 55nad 55 
Destilační zkouška
při 180°C předest.% (V/V)   max. 10
při 250°C předest.% (V/V)<65<65<65 
při 340°C předest.% (V/V)   min. 95
při 350°C předest.% (V/V)min. 85min. 85min. 85 
95% (V/V) předest.°Cmax. 360max. 360max. 360 
Filtrovatelnost CFPP°Cmax. 0max. -10max. -20max. -32
Období dle klimatických podmínek mírné klimamírné klimamírné klimaarktické klima
15.04.-30.09.01.10.-15.11.16.11.-28.02.
 01.03.-14.04. 
Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)% (V/V)max. 7,0max. 7,0max. 7,0 

 

 

Automobilový benzín (Natural 95)

Bezolovnaté automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 °C.

Jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.

 

Norma ČSN EN 228:

Ukazatel
Jednotka

BA95 Super

Hustota při 15°Ckg/m3720 – 775
Barva

nažloutlá
Oktanové číslo výzkumnou metodou

min. 95,0
Obsah síry
mg/kgmax. 10,0
Obsah etanolu
% (V/V)max. 5,0
Obsah kyslíku
% (m/m)max. 2,7

 

 

Směsná motorová nafta

Směsná motorová nafta (řidčeji SMN, SMN 30, B30 nebo Eko diesel) je motorové palivo, které je vyráběno z klasické fosilní motorové nafty (70 %) a biosložky MEŘO (30 %) dle normy ČSN 656508. SMN je volně mísitelná se standardní motorovou naftou. Díky daňovému zvýhodnění, které souvisí s celoevropskou podporou paliv z obnovitelných zdrojů.

 

Norma ČSN EN 656508:

UkazatelJednotkaSMN 30SMN 30SMN 30
třída Btřída Dtřída F
Hustota při 15°Ckg/m3820,0 – 860,0820,0 – 860,0820,0 – 860,0
Cetanové číslo  min. 51,0min. 51,0min. 51,0
Obsah síry  mg/kgmax. 10,0max. 10,0max. 10,0
Viskosita při 40°Cmm2/s2,00 – 4,502,00 – 4,502,00 – 4,50
Bod vzplanutí°Cnad 55nad 55nad 55
Destilační zkouška    
při 180°C předest.% (V/V)   
při 250°C předest.% (V/V)<65<65<65
při 340°C předest.% (V/V)   
při 350°C předest.% (V/V)min. 85min. 85min. 85
95% (V/V) předest.°Cmax. 360max. 360max. 360
Filtrovatelnost°Cmax. 0max. -10max. -20
CFPP
Období dle klimatických podmínek mírné klimamírné klimamírné klima
15.04.-30.09.01.10.-15.11.16.11.-28.02.
 01.03.-14.04. 
Obsah metylesteru řepkového oleje (MEŘO) - FAME% (V/V)min.30,0min.30,0min.30,0

 

 

Metylester mastných kyselin (FAME)

Bionafta (FAME - fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů ­ nenasycených mastných kyselin rostlinného nebo živočišného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace. Může být používána jako palivo bez jakékoliv úpravy ve vznětovém motoru(dieselu). Význam a spotřeba bionafty v Evropské unii neustálé stoupá. V dnešní době musí výrobci povinně přimíchat 6 % bionafty do nafty vyrobené z ropy. Jsou definovány normou ČSN EN 14214.